REGULAMIN

REGULAMIN OBIEKTU „NOCLEGI JURAND”

 

Szanowni Państwo,

rezerwując nocleg w obiekcie „Noclegi Jurand” dalej zwanym także w skrócie Obiektem, obowiązuje Państwa niniejszy Regulamin, który ma służyć również zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa podczas pobytu.

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 13.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
2. Rezerwacja i zapłata za pokój odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Obiektu i w oparciu o udostępnione na niej systemy i formy płatności.
3. Niezależnie od zapłaty za pobyt, Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej/płatniczej na poczet ewentualnych, dodatkowych opłat spowodowanych nieuzgodnionym przedłużeniem pobytu, jak również naruszeniem zakazu palenia określonego w pkt. 22 Regulaminu w łącznej wysokości ceny za jedną dodatkową dobę pobytu oraz wartości kary umownej za jedno naruszenie zakazu palenia określonego w art. 22 Regulaminu. W związku z tym dokonując rezerwacji Gość Obiektu wyraża zgodę i upoważnia jednocześnie Obiekt do czynności pobrania środków pieniężnych z karty kredytowej/płatniczej Gościa także w powyższym zakresie.
3.1. Naliczenie dodatkowych opłat za przedłużony pobyt w Obiekcie dokonywane jest w następujący sposób:
a) za każdą godzinę przedłużenia pobytu opłata dodatkowa wynosi 20,00 zł;
b) za przedłużenie pobytu dłuższe niż do godziny 14.00 naliczona zostanie opłata dodatkowa za całą następną dobę pobytu;
3.2. W przypadku braku podstaw do naliczenia dodatkowych kosztów pobytu lub opłaty związanej z naruszeniem zakazu palenia określonego w pkt. 22 Regulaminu preautoryzacja karty zostanie zwolniona. Związany z tym zwrot środków na kartę nastąpi zgodnie z polityką preautoryzacji operatora systemu płatności, co do zasady w terminie do 30 dni roboczych.
4. Możliwość odwołania rezerwacji istnieje, tylko w przypadku wyboru pokoju z opcją odwołania rezerwacji, o ile aktualna oferta na stronie internetowej Obiektu przewiduje taką możliwość.
5. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca uiszczonej opłaty za daną dobę noclegową.
6. Obiekt nie dysponuje depozytem ani sejfami pokojowymi.
7. Cisza nocna w Obiekcie obowiązuje w godzinach od 22.00-6.00.
8. W pokoju mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone jako Goście w trakcie
dokonywania rezerwacji.
9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
10. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin Obiektu, wyrządził szkodę w jego mieniu, na osobie, w mieniu innych Gości, personelu Obiektu czy też innych osób w nim przebywających.
11. Obiekt zapewnia:
• możliwie najbardziej komfortowe warunku pobytu Gościa,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę,
• sprzątanie i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń,
• personel ma prawo wejść do pokoju w sytuacjach uzasadnionych
(np. sprzątanie) lub innych tego wymagających (np. awaria),
• bezpłatne WIFI w pokoju,
12. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług obiektowych w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.
13. Gość powinien powiadomić Obiekt drogą e-mailową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
14. Parking znajdujący się przy Obiekcie nie jest strzeżony ani dozorowany, jest natomiast monitorowany – w tym zakresie prowadzący Obiekt jest administratorem danych osobowych a pełna informacja dotycząca przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Obiektu Noclegi Jurand.
15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, jak również za przedmioty w nim pozostawione na parkingu obiektu.
16. W obiekcie zwierzęta są mile widziane, natomiast Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta należące do Gościa.
17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w Obiekcie, w tym przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go wbrew Regulaminowi, a także wyrządzone przez zwierzęta Gościa lub tych osób.
18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ze względów bezpieczeństwa powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien w pokoju.
19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia obiektowego. Niedozwolone jest również używanie otwartego ognia.
20. Gościom nie wolno jest dokonywać jakichkolwiek zmian w umeblowaniu jak i wyposażeniu pokoi.
21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju obiektowym, na życzenie Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany przez niego adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże do użytku publicznego lub na cele charytatywne. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
22. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu palenia Obiekt jest uprawniony do obciążenia Gościa karą umowną w wysokości 500 zł za każde naruszenie tego zakazu, niezależnie od ewentualnych innych sankcji przewidzianych prawem. Jeżeli szkoda powstała w związku z naruszeniem przez Gościa zakazu palenia, przenosi wartość zastrzeżonej kary umownej, Obiekt może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości szkody.

Aby kontynuować zaakceptuj politykę cookies Więcej informacji

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat celu i sposobu ich wykorzystywania oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej są zawarte w naszej Polityce prywatności, która informuje także, jak jako Administrator danych przetwarzamy dane osobowe. Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wymaga zgody na stosowanie plików cookies zgodnie z tą Polityką Prywatności, którą udostępniamy tutaj

Przypomnij później